jak ocenia się czystość wody

Jak oceniać czystość wody – Praktyczny przewodnik.

Czytelniku!
Prosimy pamiętać, że wszelkie informacje oraz porady wprowadzone na naszej witrynie nie zastąpią samodzielnej konsultacji ze specjalistą/profesjonalistą. Korzystanie z treści umieszczonych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą. Redakcja i wydawcy naszego portalu nie są w żaden sposób odpowiedzialni za korzystanie z porad umieszczanych w serwisie.

W dzisiejszym świecie, gdzie dostęp do czystej wody jest niezbędny dla zdrowia ludzi i ekosystemów, umiejętność oceny czystości wody staje się kluczowa. Woda stanowi podstawowy składnik życia, a jej jakość wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie oraz zdrowie. W tym praktycznym przewodniku omówimy metody i kryteria, które pozwalają ocenić czystość wody, abyśmy mogli skutecznie dbać o jej jakość.

1. Badania fizykochemiczne
Pierwszym krokiem w ocenie czystości wody jest przeprowadzenie badań fizykochemicznych. Wartość pH wody może być kluczowym wskaźnikiem jej jakości. Woda o zbyt niskim lub zbyt wysokim pH może być szkodliwa dla organizmów wodnych i wpływać na rozpuszczalność substancji chemicznych. Optymalne pH wody wynosi zazwyczaj od 6,5 do 8,5.

2. Pomiar przewodnictwa elektrycznego
Przewodnictwo elektryczne to kolejny ważny parametr do oceny czystości wody. Mierzy ono zdolność wody do przewodzenia prądu elektrycznego. Woda o niskim przewodnictwie może wskazywać na obecność substancji niejonowych, takich jak oleje lub detergenty. Z kolei wysokie przewodnictwo może sugerować obecność soli rozpuszczalnych w wodzie.

3. Pomiar mętności
Mętność wody jest spowodowana obecnością zawiesin, cząstek stałych lub mikroorganizmów. Pomiar mętności pozwala ocenić, jak czysta i przejrzysta jest woda. Mętność można mierzyć za pomocą turbidymetru lub poprzez ocenę wzrokową. Woda o niskiej mętności jest zazwyczaj bardziej pożądana.

4. Analiza chemiczna
Analiza chemiczna pozwala określić obecność i ilość różnych substancji chemicznych w wodzie. Warto badać poziomy związków takich jak chlor, fluor, azotany, fosforany, metale ciężkie i wiele innych. Obecność niektórych substancji chemicznych w wodzie może być szkodliwa dla zdrowia ludzi i środowiska.

5. Badania mikrobiologiczne
Ocena czystości wody nie może obejść się bez badań mikrobiologicznych. Mikroorganizmy, takie jak bakterie i wirusy, mogą być groźne dla zdrowia ludzi. Testy na obecność patogenów mikrobiologicznych są niezwykle istotne w procesie oceny czystości wody. Próby wody są zazwyczaj poddawane testom na obecność koliformów i innych mikroorganizmów. Ocena czystości wody jest procesem złożonym, który wymaga wykorzystania różnorodnych technik i narzędzi. Dzięki badaniom fizykochemicznym, pomiarowi przewodnictwa elektrycznego, ocenie mętności, analizie chemicznej i badaniom mikrobiologicznym możemy uzyskać kompleksową ocenę jakości wody. Warto regularnie monitorować czystość wody, szczególnie w przypadku źródeł pitnej wody, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie dla wszystkich istnień na naszej planecie. Odpowiednia ocena czystości wody jest nie tylko kwestią zdrowia publicznego, ale także naszej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego.

Jakie są główne wskaźniki czystości wody?

Wprowadzenie
Czystość wody jest kwestią kluczową dla zdrowia ludzi i funkcjonowania różnych ekosystemów. Woda jest nośnikiem życia, a jej jakość może znacząco wpływać na różnorodność organizmów oraz jakość życia człowieka. Dlatego też istnieje potrzeba monitorowania i oceny czystości wody, a do tego celu służą główne wskaźniki czystości wody. W niniejszym artykule omówimy te kluczowe wskaźniki oraz ich znaczenie w kontekście oceny czystości wody.

Chemiczne wskaźniki czystości wody

 1. pH
  – pH mierzy kwasowość lub zasadowość wody i jest jednym z podstawowych wskaźników jej jakości. Woda o pH 7 uważana jest za neutralną. Wartości poniżej 7 wskazują na kwasowość, a powyżej 7 na zasadowość. Woda o niewłaściwym pH może negatywnie wpływać na organizmy wodne.
 2. Zawartość tlenu rozpuszczonego (DO)
  – To ilość tlenu dostępnego w wodzie dla organizmów wodnych. Niska zawartość tlenu może prowadzić do niedotlenienia organizmów, co jest szkodliwe dla ryb i innych organizmów wodnych.
 3. Zawartość substancji organicznych
  – Wskaźnik ten mierzy ilość substancji organicznych, takich jak pestycydy, oleje i detergenty, w wodzie. Wysoka zawartość substancji organicznych może prowadzić do zanieczyszczenia wód i stanowić zagrożenie dla zdrowia.
 4. Zawartość soli rozpuszczalnych
  – Soli rozpuszczalnych w wodzie, takich jak sól kuchenna (chlorek sodu) czy siarczan magnezu, nie powinno być w nadmiarze. Ich obecność może wpływać na smak wody i jakość jej użytkowania.

Wskaźniki biologiczne

 1. Bakterie i mikroorganizmy
  – Obecność patogenów i bakterii w wodzie może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wskaźnikiem czystości wody jest liczba kolonii bakterii na jednostkę objętości wody.
 2. Biodiversity Index
  – Ten wskaźnik mierzy różnorodność gatunkową organizmów wodnych. Wysoki indeks oznacza bogactwo gatunków, co może wskazywać na dobre warunki ekologiczne.

Wskaźniki fizyczne

 1. Przezroczystość wody
  – Mierzy zdolność wody do przepuszczania światła. Obniżona przezroczystość może świadczyć o obecności zawiesin i zanieczyszczeń w wodzie.
 2. Temperatura wody
  – Temperatura wody może wpływać na metabolizm organizmów wodnych. Wahania temperatury mogą być szkodliwe dla niektórych gatunków.

Ocena czystości wody opiera się na wielu wskaźnikach, które uwzględniają różne aspekty jej jakości, takie jak chemiczne, biologiczne i fizyczne. Monitorowanie tych wskaźników jest kluczowe dla utrzymania ekosystemów wodnych i zapewnienia dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Wartość każdego z tych wskaźników może różnić się w zależności od konkretnej sytuacji i potrzeb, dlatego regularne badania wody są niezbędne do skutecznego zarządzania zasobami wodnymi i ochrony środowiska naturalnego.

jak ocenia się czystość wody

Dlaczego pomiar twardości wody jest istotny?

Ocena twardości wody odgrywa kluczową rolę w ocenie jakości wody, a zrozumienie jej znaczenia jest niezbędne dla wszystkich, którzy dbają o czystość wody. Pomiar twardości wody jest istotny z wielu powodów, które mają wpływ na różne aspekty naszego życia i środowiska. W poniższym tekście omówimy główne aspekty, które podkreślają znaczenie pomiaru twardości wody.

1. Wpływ na zdrowie ludzi:
Woda jest nieodłącznym elementem naszej codziennej diety, dlatego ważne jest, aby woda była bezpieczna do spożycia. Twardość wody może wpływać na smak i jakość wody pitnej. Woda o zbyt dużej twardości może zawierać nadmierną ilość soli wapnia i magnezu, co może być szkodliwe dla zdrowia. Długotrwałe spożywanie twardej wody może prowadzić do problemów z układem moczowym i kamieni nerkowych.

2. Wpływ na sprzęt gospodarstwa domowego:
Twarda woda może negatywnie wpływać na wydajność i trwałość urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak bojlery, zmywarki, pralki i czajniki. Osady wapnia i magnezu mogą osadzać się wewnątrz tych urządzeń, prowadząc do awarii i konieczności częstszych napraw lub wymiany. Pomiar twardości wody pozwala na odpowiednie dostosowanie urządzeń do charakterystyki wody, co może zwiększyć ich trwałość.

3. Wpływ na przemysł i produkcję:
W przemyśle, jakość wody jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość produktów i efektywność procesów produkcyjnych. Woda o wysokiej twardości może prowadzić do powstawania osadów i kamienia w maszynach i instalacjach przemysłowych, co zwiększa koszty konserwacji i zmniejsza wydajność. Dokładny pomiar twardości wody jest niezbędny w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym, aby zapewnić zgodność z normami jakości.

4. Wpływ na środowisko:
Nadmierna twardość wody może również wpływać na ekosystemy wodne. Osady mineralne mogą osadzać się na dnie rzek, jezior i strumieni, co może prowadzić do degradacji siedlisk wodnych i zmian ekosystemów. Kontrolowanie twardości wody jest istotne dla zachowania równowagi ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego.

5. Wpływ na koszty:
Ostatecznie, niekontrolowana twardość wody może prowadzić do znacznych kosztów zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przemysłu. Koszty związane z naprawami urządzeń, zużyciem detergentów i środków czyszczących oraz stratami produkcyjnymi mogą być znaczące. Pomiar twardości wody umożliwia wczesne wykrywanie potencjalnych problemów i podejmowanie działań zapobiegawczych, co przekłada się na oszczędności finansowe, pomiar twardości wody jest istotny, ponieważ wpływa on na zdrowie ludzi, trwałość urządzeń, efektywność przemysłu, stan środowiska i koszty związane z jej użytkowaniem. Dlatego też, aby utrzymać czystość wody i zapewnić jej odpowiednią jakość, konieczne jest regularne monitorowanie i kontrolowanie twardości wody w naszych systemach wodociągowych i wodach gruntowych.

badanie stanu czystości wody

Które parametry wpływają na ocenę jakości wody pitnej?

Ocena jakości wody pitnej jest istotnym aspektem zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia społeczeństwa. Woda pitna, która jest zdatna do spożycia, musi spełniać szereg rygorystycznych norm i parametrów, które wpływają na jej czystość i zdolność do zaspokojenia potrzeb ludzi. W tym praktycznym przewodniku omówimy główne parametry, które mają istotny wpływ na ocenę jakości wody pitnej.

1. Zanieczyszczenia biologiczne:
Jednym z najważniejszych parametrów oceny jakości wody pitnej jest obecność mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy i pierwotniaki. Woda pitna musi być wolna od tych zanieczyszczeń, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzi.

2. Zanieczyszczenia chemiczne:
Woda pitna może zawierać różnego rodzaju zanieczyszczenia chemiczne, takie jak metale ciężkie (np. ołów, rtęć), pestycydy, herbicydy, substancje organiczne, i wiele innych. Badania chemiczne wody oceniają poziomy tych substancji i ich zgodność z normami bezpieczeństwa.

3. Zanieczyszczenia fizyczne:
Parametry fizyczne, takie jak mętność, barwa i zapach wody, również wpływają na jej jakość. Woda pitna powinna być przejrzysta, bez wyraźnych obcych substancji lub zabarwień.

4. Zanieczyszczenia radioaktywne:
Obecność substancji radioaktywnych w wodzie pitnej jest istotnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Badania radiochemiczne oceniają poziomy radioaktywności w wodzie i zapewniają zgodność z normami bezpieczeństwa.

5. Poziom pH:
pH wody wpływa na jej smak i zdolność do neutralizacji kwasów i zasad. Woda pitna powinna mieć optymalne pH, aby zapewnić przyjemne doznanie smakowe i uniknąć ewentualnych problemów zdrowotnych związanych z ekstremalnymi poziomami pH.

6. Twardość wody:
Twardość wody jest miarą zawartości minerałów, głównie wapnia i magnezu. Zbyt duża twardość wody może prowadzić do osadzania się kamienia kotłowego i innych problemów technicznych, dlatego jest to istotny parametr oceny jakości wody pitnej.

7. Zawartość substancji organicznych:
Substancje organiczne w wodzie pitnej mogą być naturalne lub pochodzenia antropogenicznego. Ich obecność może wpływać na smak wody i wymaga monitorowania, aby zapewnić zgodność z normami jakości.

8. Zawartość chloru:
Chlor jest często stosowany do dezynfekcji wody, ale jego nadmiar może prowadzić do powstania chloramin i innych związków chlorowanych, które mogą być toksyczne. Stąd istnieje potrzeba kontrolowania zawartości chloru w wodzie pitnej.

9. Zawartość substancji organicznych rozpuszczalnych:
Różne substancje organiczne, takie jak fenole, aldehydy i ketony, mogą wpływać na smak i jakość wody pitnej. Ich obecność jest badana i kontrolowana. Warto podkreślić, że ocena jakości wody pitnej opiera się na regularnych badaniach i analizach wszystkich wymienionych parametrów. Organizacje zajmujące się dostarczaniem wody pitnej oraz instytucje odpowiedzialne za regulację i nadzór nad jakością wody pracują wspólnie, aby zapewnić, że woda pitna spełnia wszystkie normy i jest bezpieczna do spożycia przez ludzi. Wnioski z przeprowadzonych analiz są nie tylko niezbędne do zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa społeczeństwa, ale także służą jako baza do opracowywania działań i strategii mających na celu poprawę jakości wody pitnej w danej okolicy. Dlatego też regularne i dokładne oceny parametrów jakości wody są kluczowym elementem utrzymania czystości i bezpieczeństwa wody pitnej.

klasy zanieczyszczenia wód

Jak skutecznie przeprowadzić testy na zanieczyszczenia chemiczne w wodzie?

Woda jest życiodajnym źródłem dla wszystkich organizmów, dlatego ważne jest, aby monitorować jej czystość i jakość. Zanieczyszczenia chemiczne w wodzie mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów. Dlatego niezwykle istotne jest skuteczne przeprowadzanie testów, które pozwolą na identyfikację i ocenę tych zanieczyszczeń. W tym artykule przedstawimy praktyczny przewodnik dotyczący sposobów skutecznego przeprowadzania testów na zanieczyszczenia chemiczne w wodzie.

 1. Wybór odpowiednich testów chemicznych:
  Pierwszym krokiem w procesie oceny czystości wody jest wybór odpowiednich testów chemicznych. Istnieje wiele różnych testów dostępnych na rynku, które pozwalają na identyfikację różnych rodzajów zanieczyszczeń, takich jak metale ciężkie, pestycydy, substancje organiczne czy związki chloru. Wybór odpowiednich testów zależy od rodzaju wody, którą chcemy zbadać i rodzaju zanieczyszczeń, które mogą być obecne.
 2. Przygotowanie próbek wody:
  Próbki wody, które chcemy zbadać, muszą być odpowiednio przygotowane. Najpierw należy zbierać próbki w sposób reprezentatywny, unikając skażeń z otoczenia. Następnie próbki mogą być poddane różnym procesom przygotowawczym, takim jak filtracja czy konserwacja, w zależności od rodzaju testów.
 3. Wybór właściwego sprzętu i reagentów:
  Skuteczność testów na zanieczyszczenia chemiczne w wodzie zależy w dużej mierze od jakości używanego sprzętu i reagentów. Warto zainwestować w wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny oraz reagenty o znanej czystości chemicznej.
 4. Przestrzeganie procedur testowych:
  Każdy test chemiczny ma swoje własne procedury, które należy dokładnie przestrzegać. Niewłaściwe wykonanie testu może prowadzić do fałszywych wyników. Dlatego ważne jest dokładne przeczytanie instrukcji i przestrzeganie protokołów.
 5. Kalibracja i kontrola jakości:
  Regularna kalibracja sprzętu laboratoryjnego oraz kontrola jakości reagentów są kluczowe dla dokładności wyników testów. Niezbędne jest również prowadzenie rejestru kalibracji i kontroli jakości, aby zapewnić wiarygodność danych.
 6. Interpretacja wyników:
  Po przeprowadzeniu testów konieczna jest właściwa interpretacja wyników. Wyniki testów na zanieczyszczenia chemiczne w wodzie mogą być wyrażane w różnych jednostkach, dlatego ważne jest przeliczenie ich na jednolitą skalę i porównanie z normami i standardami obowiązującymi w danym regionie.
 7. Raportowanie i działania naprawcze:
  Ostatecznym krokiem jest sporządzenie raportu z wynikami badań oraz podjęcie odpowiednich działań naprawczych w przypadku stwierdzenia niebezpiecznych poziomów zanieczyszczeń. Raportowanie jest istotne zarówno dla działań natychmiastowych, jak i dla długoterminowego monitoringu jakości wody.

Skuteczne przeprowadzanie testów na zanieczyszczenia chemiczne w wodzie wymaga staranności, precyzji i odpowiedniego przygotowania. Ważne jest również, aby pracować zgodnie z obowiązującymi standardami i normami oraz regularnie aktualizować wiedzę z zakresu chemii wodnej i technik analitycznych. Tylko w ten sposób możemy zapewnić bezpieczeństwo i jakość wody, która jest niezbędna dla życia na ziemi.

ocena czystości wody

Czy istnieją nowoczesne technologie do monitorowania czystości wody?

W dzisiejszych czasach, w miarę wzrostu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, monitorowanie czystości wody stało się niezmiernie istotne. Zadaniem technologii jest dostarczenie dokładnych i rzetelnych danych na temat jakości wody, co umożliwia odpowiednie działania zarówno w dziedzinie ochrony środowiska, jak i zdrowia publicznego. W poniższym tekście przyjrzymy się nowoczesnym technologiom, które pozwalają na skuteczne monitorowanie czystości wody.

1. Sensomotoryka Optyczna
Jednym z najważniejszych kierunków w monitorowaniu czystości wody jest wykorzystanie sensomotoryki optycznej. Zaawansowane technologie optyczne pozwalają na analizę składu chemicznego i fizycznego wody na podstawie interakcji światła z jej składnikami. Spektrofotometryczne i fluorometryczne techniki pozwalają na wykrywanie substancji organicznych, jak także metali ciężkich czy mikroorganizmów. Technologie te pozwalają na dokładne określenie stężenia różnych zanieczyszczeń, takich jak pestycydy, związki organiczne, czy bakterie.

2. Technologie Mikroelektroniczne
Mikroelektronika odgrywa kluczową rolę w rozwoju nowoczesnych narzędzi do monitorowania czystości wody. Mikro czipy i mikro sensory pozwalają na zdalny pomiar różnych parametrów wody, takich jak pH, poziom rozpuszczonego tlenu, czy przewodność elektryczna. Te technologie umożliwiają ciągłe monitorowanie i przekazywanie danych w czasie rzeczywistym, co jest niezmiernie istotne w przypadku szybko zmieniających się warunków środowiskowych.

3. Technologie Mobilne i Internet Rzeczy (IoT)
Internet Rzeczy (IoT) i technologie mobilne przekształcają sposób, w jaki monitorowana jest czystość wody. Wyposażone w sensory i kamery urządzenia mobilne pozwalają na prowadzenie pomiarów na żądanie w różnych miejscach. Te dane są następnie przesyłane do centralnych systemów zarządzania, gdzie mogą być analizowane i dostępne dla decydentów w czasie rzeczywistym. To podejście pozwala na szybką reakcję na ewentualne zagrożenia i minimalizację ryzyka zanieczyszczenia wód.

4. Technologie Analityczne i Big Data
Nowoczesne technologie analityczne i analiza danych stanowią klucz do głębszego zrozumienia jakości wody. Zaawansowane algorytmy i systemy informatyczne pozwalają na analizę dużych zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł, takich jak sensory, kamery, czy laboratoria chemiczne. Dzięki temu można identyfikować wzorce zmian jakości wody oraz prognozować potencjalne zagrożenia na podstawie wcześniejszych obserwacji. Nowoczesne technologie do monitorowania czystości wody stwarzają możliwość skutecznego kontrolowania jakości naszych zasobów wodnych. Dzięki sensoryczne optycznej, technologiom mikroelektronicznym, Internetowi Rzeczy oraz zaawansowanym analizom danych, możemy utrzymywać czystość wody na odpowiednim poziomie. Te technologie nie tylko pomagają w ochronie środowiska naturalnego, ale także w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, którzy korzystają z wód naturalnych. W miarę jak technologie te rozwijają się dalej, będziemy mogli bardziej efektywnie chronić nasze źródła wody i zachować je dla przyszłych pokoleń.

klasy czystości wody

Co zrobić w przypadku wykrycia problemów z jakością wody w domu?

Woda jest niezbędnym źródłem życia, a jej jakość ma ogromne znaczenie dla zdrowia i komfortu mieszkańców domu. Wykrycie problemów z jakością wody może być kluczowym krokiem w zapewnieniu bezpiecznego i zgodnego z normami standardów życia. W niniejszym przewodniku omówimy, co robić w przypadku wykrycia problemów z jakością wody w domu oraz jakie kroki podjąć, aby naprawić sytuację.

1. Przeprowadź badanie wody
Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie profesjonalnego badania jakości wody. Skontaktuj się z lokalnym laboratorium lub firmą specjalizującą się w analizie wody pitnej. Badanie to pomoże określić, jakie substancje mogą znajdować się w wodzie i czy przekraczają one dopuszczalne normy. Warto skupić się na parametrach takich jak poziom pH, zawartość metali ciężkich, bakterii czy zanieczyszczeń organicznych.

2. Skonsultuj się z ekspertem
Po otrzymaniu wyników badań warto skonsultować się z ekspertem, takim jak inżynier środowiska lub chemik. Specjalista ten będzie w stanie zinterpretować wyniki i zaproponować odpowiednie rozwiązania. Jeśli istnieją potencjalne zagrożenia dla zdrowia, ekspert doradzi, jakie środki ostrożności należy podjąć.

3. Rozważ zainstalowanie systemu oczyszczania wody
Jeśli wyniki badań wskazują na obecność zanieczyszczeń, substancji chemicznych lub mikroorganizmów w wodzie, rozważ zainstalowanie systemu oczyszczania wody. Istnieje wiele różnych technologii, takich jak filtry węglowe, osmotyczne systemy odwróconej osmozy lub dezynfekcja UV, które mogą skutecznie usuwać zanieczyszczenia.

4. Monitoruj jakość wody na bieżąco
Należy monitorować jakość wody na bieżąco, nawet po zainstalowaniu systemu oczyszczania. Regularne testy wody pozwolą śledzić ewentualne zmiany i upewnić się, że system działa poprawnie. Warto również dbać o konserwację i regularne czyszczenie urządzeń oczyszczających.

5. Poinformuj lokalne władze
Jeśli wyniki badań wody wskazują na poważne problemy z jakością wody w okolicy, warto poinformować lokalne władze lub agencje regulacyjne. To może przyczynić się do podjęcia działań na szerszą skalę, aby poprawić jakość wody dla wszystkich mieszkańców.

6. Zwracaj uwagę na zmiany w smaku, zapachu lub kolorze wody
Niezależnie od wyników badań, warto być czujnym na wszelkie zmiany w smaku, zapachu lub kolorze wody. Jeśli zauważysz takie odchylenia od normy, natychmiast podjęte działania, takie jak przestawienie się na wodę butelkowaną i ponowne przeprowadzenie badań, wykrycie problemów z jakością wody w domu jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców. Przeprowadzenie profesjonalnych badań, konsultacja z ekspertem oraz ewentualne zainstalowanie systemu oczyszczania wody to kluczowe kroki, które należy podjąć w przypadku problemów z jakością wody. Regularne monitorowanie i współpraca z lokalnymi władzami mogą również przyczynić się do poprawy jakości wody dla całej społeczności. Nie bagatelizuj problemów z jakością wody – to kwestia zdrowia i dobrostanu Twojej rodziny.

One thought on “Jak oceniać czystość wody – Praktyczny przewodnik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziesięć − dziesięć =